video cùng chuyên mục

Lái xe kiểu... "À mà thôi"

Chiếc xe nhỏ nhao ra lấn đường, định rẽ trái ở nơi có vạch kẻ liền, rồi lại vội đánh lái trở lại, khiến tài xế xe đi ngược chiều phải dừng lại hẳn, vì... không biết đâu mà lần.