Lái buôn Trung Quốc tăng mua gấp đôi, mỗi ngày 3.000 tấn vải thiều

Lái buôn Trung Quốc tăng mua gấp đôi, mỗi ngày 3.000 tấn vải thiều (đọc thêm)