Về trang chủ

Kyrgios yêu cầu trọng tài tắt hệ thống giám sát lưới

Kyrgios tranh cãi với trọng tài chính với yêu cầu tắt hệ thống giám sát lưới ở trận đấu tại vòng 1 Ausrtalian Open
Dân trí
Đang xem
Kyrgios yêu cầu trọng tài tắt hệ thống giám sát lưới
01:55

Kyrgios yêu cầu trọng tài tắt hệ thống giám sát lưới

Mới nhất