video cùng chuyên mục

Kyo York hát "Phôi pha" trong "10 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn"

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào năm 2011 trên VTV (Nguồn: VTV).