Kyo York bất ngờ định hôn trộm Mai Thu Huyền khi cô đang trả lời phỏng vấn

Khi Mai Thu Huyền đang say sưa trả lời PV, bạn diễn Kyo York bất ngờ bước ra từ sau hôn má cô một cách tự nhiên.
Mới nhất