Ký ức ám ảnh và cuộc tuyển dụng “ăn xin” từ những môi giới!

Người già, trẻ nhỏ, những người khuyết tật… sẽ là đối tượng được “ưu tiên” tuyển dụng hàng đầu. Mức lương và thu nhập sẽ được các đối tượng thỏa thuận trực tiếp với người nhà hoặc chính bản thân người được thuê. Đôi khi họ sẽ được trả lương cố định theo tháng với các mức khác nhau từ: 3, 5, 7 triệu/ người hoặc là “ăn chia” phần trăm theo tỷ lệ bán hàng và số tiền xin được mỗi ngày. (đọc thêm)