Kỳ thú cuộc đua giữa những động vật nhanh nhất hành tinh: Bất ngờ với nhà vô địch

Nếu nghĩ rằng, báo săn là loài động vật nhanh nhất hành tinh, thì bạn cần biết rằng, nó còn không lọt vào top 10 của cuộc đua này, thậm chí tố độc của nó còn bị một loài ruồi bỏ xa. (đọc thêm)