Kỹ sư "bằng vợ cấp" tạo ra nhiều máy móc giá trị

Dù chỉ học hết lớp 5 nhưng anh Thái đã mày mò, sáng chế nhiều máy móc nông cụ hiện đại, giúp nông dân giảm sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất.
Mới nhất