Kỳ lạ giếng cổ hình bàn chân khổng lồ tại ngoại thành Hà Nội

Theo người dân ở xóm Mát, thôn Yên Duyệt, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chiếc "giếng bàn chân" có từ xa xưa, không biết từ thời nào. Giờ giếng nước vẫn trong vắt, miệng hình bàn chân, dưới lòng giếng là lớp đá ong có hình lòng chảo. (đọc thêm)