video cùng chuyên mục

Kỳ diệu: Biển như tách làm đôi với hai màu nước khác nhau

Tại nơi tiếp giáp giữa sông Hoàng Hà mang nhiều phù sa với biển Bột Hải, biển như được tách làm đôi với hai màu nước khác nhau.