video cùng chuyên mục

Kỳ công nghề nuôi trâu chọi

Ở ven đê sông Thái Bình đoạn thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có một trang trại nuôi trâu chọi nổi tiếng.