Kinh nghiệm xin thư giới thiệu cho chương trình học bổng Fulbright

Không nhất thiết phải người có học hàm học vị cao giới thiệu cho chúng ta. Quan trọng nhất là người viết thư giới thiệu biết rõ về mình và họ ủng hộ việc làm của mình, những người biết rất rõ năng lực học tập hoặc công tác của mình. (đọc thêm)