Kinh hoàng xe tải mất lái đâm vào đoàn người xe trên QL6

Video kinh hoàng xe tải mất lái đâm vào đoàn người xe trên QL6 (đọc thêm)