Kinh hoàng: Phát hiện xưởng sản xuất khẩu trang bằng… giấy vệ sinh

Cơ quan Quản lý thị trường vừa phát hiện một xưởng sản xuất khẩu trang bằng… giấy vệ sinh. (đọc thêm)