Kiều Trinh trải lòng về nỗi buồn, sự mất mát vì Covid-19

"Trong giới cũng có nghệ sĩ lão là chú đạo diễn Lê Cung Bắc, bố Hữu Thành… ra đi khiến tôi rất đau lòng, thương xót".
Mới nhất