Kiến dùng trí thông minh đáng kinh ngạc để vượt qua nghịch cảnh

Những con kiến buộc phải sơ tán sau khi nhận ra tổ của chúng được xây trên khu vực bị ngập nước. Tuy nhiên, trí thông minh tài tình đã giúp chúng tồn tại.