Kiểm soát được dịch Covid lần 2, niềm tin “tái sinh” mạnh mẽ

Hiện nay, du khách đã dần an tâm và bắt đầu du lịch trở lại. Bài toán làm thế nào thế nào để tâm lý du khách tin tưởng và truyền thông về du lịch an toàn được đặt lên hàng đầu.
Mới nhất