Về trang chủ

Khu bảo tồn bộ lạc Javari, Brazil

Nằm giữa biên giới của Brazil và Peru, các nhà thám hiểm phát hiện thấy một bộ lạc hoàn toàn bị ngăn cách với nền văn minh hiện đại. 150 người da đỏ tại đây được coi là hậu duệ của những người nô lệ. Họ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và sống hòa mình vào thiên nhiên.
Dân trí
Đang xem
Khu bảo tồn bộ lạc Javari, Brazil
01:43

Khu bảo tồn bộ lạc Javari, Brazil

Mới nhất