Không tự lượng sức, cao thủ Thái Cực Quyền bị đấm gục sau 80 giây

Cao thủ Thái Cực Quyền, Tống Đức Tài đã bị võ sĩ tán thủ trẻ hơn 20 tuổi đấm gục trong trận thượng đài kéo dài 80 giây. (đọc thêm)