Không qua trường lớp, nam thanh niên vẫn kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Mới học hết phổ thông, chưa qua trường lớp nào, nhưng anh Nguyễn Văn Trung vẫn quyết tâm dẫn thân vào làm nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm trên chính mảnh đất quê hương. (đọc thêm)