Không làm chủ tốc độ, thanh niên đi xe phân khối lớn lao vào đuôi ô tô

Thanh niên điều khiển xe phân khối lớn với tốc độ nhanh nên đã không kịp xử lý, lao cả người và xe vào đuôi một chiếc ô tô 7 chỗ đang dừng giữa đường. (đọc thêm)