Khởi động trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, 151/151 xã, phường, thị trấn tại Quảng Bình đã có internet băng rộng và đều có hệ thống một cửa điện tử phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Mới nhất