video cùng chuyên mục

Khởi động trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, 151/151 xã, phường, thị trấn tại Quảng Bình đã có internet băng rộng và đều có hệ thống một cửa điện tử phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.