Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho cựu TNXP đường Trường Sơn

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho cựu TNXP đường Trường Sơn (đọc thêm)