Khoảnh khắc voi mẹ thể hiện lòng biết ơn những người giúp giải cứu con mình

Sau khi tái ngộ với voi con đi lạc, voi mẹ đã có hành động như để thể hiện lòng biết ơn với lực lượng kiểm lâm, những người đã chăm sóc và giúp voi con tìm mẹ.