Khoảnh khắc ngược đời khi rắn bị chuột tấn công tới tấp

Đoạn clip dưới đây cho thấy khoảnh khắc ngược đời khi rắn bị chuột tấn công tới tấp và trở thành bữa ăn cho chuột.