Khoảnh khắc Mark Zuckerberg uống nước cho thấy sự căng thẳng của CEO Facebook trong phiên điều trần

Khoảnh khắc Mark Zuckerberg uống nước cho thấy sự căng thẳng của CEO Facebook trong phiên điều trần (đọc thêm)