Khó khăn khi nhiều học sinh vùng cao không còn được hỗ trợ chính sách

Trong năm học 2021 - 2022, hàng trăm học sinh trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) không còn được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116.