Kho cổ vật quý giá hàng trăm năm ở Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Nhiều cổ vật có niên đại hàng trăm năm được các nhà khảo cổ tìm thấy sau gần 20 cuộc khai quật tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ - kinh thành bằng đá "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.
Mới nhất