Khỉ mẹ phản ứng giận dữ, không cho con nhận đồ ăn từ người lạ

Khi thấy con muốn nhận đồ ăn từ người lạ, khỉ mẹ đã có phản ứng mạnh mẽ và kéo con của mình lại. Có lẽ khỉ mẹ đang muốn giáo dục cho con của mình hiểu rằng đừng bao giờ nhận đồ ăn từ người lạ.