Khi giặc lái "phá" xe...

Tiếp tục những hình ảnh "phá xe" theo cách mà chẳng có biker nào muốn bị bắt gặp... (đọc thêm)