Về trang chủ

Khan hiếm cơ sở đào tạo nghề giúp việc gia đình

Mặc dù giúp việc gia đình đã được coi là một nghề từ năm 2014 nhưng những lớp học cho người làm nghề này chưa có nhiều ở nước ta.
Dân trí
Đang xem
Khan hiếm cơ sở đào tạo nghề giúp việc gia đình
02:09

Khan hiếm cơ sở đào tạo nghề giúp việc gia đình

Mới nhất