Khám phá nền Y tế Malaysia

Malaysia đã được quốc tế công nhận là "Quốc gia tốt nhất trên thế giới về chăm sóc sức khỏe" từ năm 2015 đến năm 2019 bởi tạp chí International Living, trụ sở tại Hoa Kỳ. (đọc thêm)