video cùng chuyên mục

Khám phá con tàu chạy bằng nhiên liệu "0 đồng", tự sản xuất hydro

Con tàu Energy Observer sẽ đi qua 50 nước và dừng chân ở 101 địa điểm khác nhau trong khoảng 7 năm mà chỉ sử dụng nguồn năng lượng sạch như gió, ánh sáng mặt trời, ự sản xuất hydro từ nước biển.