Khách Trung Quốc tắm nước đá, ăn kem khổng lồ nặng 5 kg để tránh nóng

Tránh cái nóng dữ dội ngày hè lên tới 40 độ C, khách Trung Quốc giải nhiệt bằng cách ăn những que kem khổng lồ nặng 5 kg. (đọc thêm)