Khách sạn ngâm 10 kg ớt, củ cải và sữa vào suối nước nóng để khách ... tắm

Một khách sạn ở Trung Quốc đang gây nhiều tranh cãi khi ngâm ớt, củ cải cùng các loại thảo dược vào suối nước nóng nhằm phục vụ khách tắm.
Mới nhất