Khách sạn có 2 người Anh mắc Covid-19 hết cách ly

29 du khách và 7 nhân viên của khách sạn Vanda (Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly sau 14 ngày. (đọc thêm)