Kẹt xe nghiêm trọng tại Trạm BOT Sóc Trăng.

Kẹt xe nghiêm trọng tại Trạm BOT Sóc Trăng. (đọc thêm)