Kè biển bị vỡ, người dân phải dùng bao cát gia cố

Kè biển bị vỡ, người dân phải dùng bao cát gia cố (đọc thêm)