Justin Bieber - Baby ft. Ludacris (Official Music Video)

Justin Bieber - Baby - một trong những video bị dislike nhiều nhất trên YouTube (đọc thêm)