Jesse Jane McParland tham gia gameshow của đài truyền hình tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Jesse Jane McParland tham gia gameshow của đài truyền hình tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc (đọc thêm)