Về trang chủ

Internet đang là cơ hội lớn, đưa Việt Nam đi lên

Nhìn vào sự đổi mới hiện nay, khả năng tiếp cận nhanh, ông Hoàng Liên nhận định và tin rằng doanh nghiệp sẽ bắt kịp với các nước trên thế giới nhờ có Internet trong vài năm tới.
Dân trí
Đang xem
Internet đang là cơ hội lớn, đưa Việt Nam đi lên
01:25

Internet đang là cơ hội lớn, đưa Việt Nam đi lên

Mới nhất