Ì ạch phá dỡ biệt thự sai phép của tướng Nguyễn Thanh Hóa

Tiến độ phá dỡ phần sai phép ngôi biệt thự của cựu tướng công an rất chậm (đọc thêm)