Hy hữu dòng thác đóng băng vì quá lạnh

Thác Niagara nằm giữa Mỹ và Canada đã bị đóng băng một phần do nhiệt độ xuống thấp kỷ lục dịp năm mới này. (Video: News24) (đọc thêm)