Hy hữu cô dâu chú rể làm lễ ăn hỏi qua mạng, khi cô dâu ở Hải Phòng còn chú rể đang ở Nhật Bản

Hy hữu cô dâu chú rể làm lễ ăn hỏi qua mạng, khi cô dâu ở Hải Phòng còn chú rể đang ở Nhật Bản (đọc thêm)