Huỳnh Hạo Nhiên, Trần Khải Lâm và Huỳnh Trí Văn giao lưu cùng truyền thông

Chương trình này là một trong những chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ bền chặt và dài lâu giữa SCTV và TVB.
Mới nhất