Huy động gần 800 lượt người tìm kiếm 2 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) khi 2 cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương bị lũ cuốn trôi trong khi đi làm nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm cứu nạn được huy động gần 800 lượt người tổ chức tìm kiếm. (đọc thêm)