Hưng Nguyên giành HCV 200m bơi hỗn hợp dành cho nam

Trần Hưng Nguyên giành HCV 200m bơi hỗn hợp nam. Anh đạt thành tích 2 phút 02.56 giây.
Mới nhất