Hung hăng chèn xe khách, xe con "lĩnh đủ"

Chỉ một clip ngắn nhưng chứa đựng nhiều thông điệp, nhất là vào thời điểm giáp Tết, ai cũng vội. Một là: Hãy tránh sự hung hăng khi tham gia giao thông! Hai là: Hãy nắm chắc nguyên tắc lưu thông cùng xe cỡ lớn! (đọc thêm)