Húc đuôi xe con, SUV ngã lật ngửa

Dù lý do là gì; tài xế xe SUV mất tập trung hoặc cho xe con phanh gấp, hoặc cả hai, thì bài học chung rút ra vẫn là hãy tập trung sau tay lái.
Mới nhất