https://www.youtube.com/watch?v=0cUyGGmo7qI

Hoạt động mua vàng cầu may trong ngày mùng 10 tháng Giêng vẫn tấp nập như mọi năm. (đọc thêm)